Sprake van een spoedgeval? Wilt u een afspraak maken of verzetten? Of heeft u overige vragen?
Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder!
(0172) 60 32 50

Gecontracteerde- en niet gecontracteerde zorg

Met ingang van 1 januari 2018 zijn wij een gecontracteerde zorgverlener voor conventionele gebitsprotheses (kunstgebit) van Zorg en Zekerheid. Voor een klikgebit is de vergoeding ook volgens polisvoorwaarden.

Met de overige zorgverzekeraars hebben wij geen contract. De zorgverzekeraar wil graag contracten afsluiten met de tandartsen, de meeste tandartsen zijn hier echter geen voorstander van. De invloed van de zorgverzekeraar wordt steeds groter, dit is nadelig voor de tandarts en met name voor de patiënt. Het is namelijk mogelijk dat de zorgverzekeraar op een gegeven moment zal bepalen welke materialen de tandarts mag gebruiken om tot vergoeding aan de verzekerde over te gaan. Dit komt de kwaliteit van de zorg zeker niet ten goede, de verzekeraar is geen zorgverlener en zou niet moeten bepalen wat noodzakelijk is voor de patiënt. Veelal gaat het de verzekeraar vooral om de kosten en niet zo zeer om de beste zorg en kwaliteit. Het is zelfs mogelijk dat de zorgverzekeraar zal bepalen waar de patiënt zijn zorg mag halen, dus welke tandarts hij mag bezoeken (zorg in natura). U wordt als patiënt dus beperkt in uw keuzevrijheid en daarom hebben wij geen contracten afgesloten met de overige zorgverzekeraars.

 

Comments are closed.

error: Content is protected !!